مگه میشه یه پرنده بمونه بی آب و دونه

دانلود آهنگ مگه میشه یه پرنده بمونه بی آب و دونه در شاتوت موزیک

امروز یک آهنگ فوق العاده عالی برای شما آماده کردیم

متن آهنگ

♫=====shatotmusic.ir====♫

ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪه
‫ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﻲ آب و دوﻧﻪ
‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻗـﻨﺎری
‫ﺗﻮی ﺑﻐﺾ آواز ﺑﺨﻮﻧﻪ
‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ
‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﻗﻨﺎری ﻣﻴﺸﻢ
‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﻳﻪﻫﺎﺷﻢ
‫ﻣـﻴﮕﻪ ﻣﻴﺨـﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
‫ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎره
‫ﺗﻮی آﺳـﻤﻮن ﻧﺒﺎﺷﻪ
‫ﻳﺎ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ
‫ﻋﻄﺮ ﻳـﺎد ﺗﻮ ﻧـﭙﺎﺷﻪ
‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ
‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﺳﺘﺎره ﻣﻴﺸﻢ
‫ﻛﻪ ﺗـﻮ ﻫـﻔﺘﺎ آﺳﻤـﻮﻧﻢ
‫ﻧﻤﻲﺧﻮام ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﻢ
‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣـﺎﻫﻴﺎ رو
‫ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ از آب ﭼﺸﻤﻪ
‫ﻳﺎ ﮔـﻼی ﺑﺎغ ﻋﺸـﻘـﻮ
‫ﺑﺬارﻳﻢ ﻳﻪ ﻋﻤﺮی ﺗﺸﻨﻪ
‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ
‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﻪ ﻣﻴﺸﻢ
‫ﻛـﻪ ﺑـﺪون آب و درﻳﺎ
ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﻲ ﻛﺲ و ﺗﻨﻬﺎ
‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﮔﻠـﺪوﻧﺎ رو
‫ﺑﺬارﻳﻢ ﺗﻮ ﺣﺴﺮت آب
‫ﻳﺎ ﺷﺐ ﻗﺸﻨﮓ ﻋﺎﺷﻖ
‫ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﻧـﻮر ﻣﻬﺘﺎب
‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘـﻴﺸﻢ
‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﮔﻠﺪوﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ
‫ﻛـﻪ واﺳـﻪ ﻳـﻪ ﻗـﻄـﺮهی آب
‫ﻣﻴﻜِﺸﻢ ﺣﺴﺮت ﺗﻮی ﺧﻮاب
‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪه
‫ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﻲ آب و دوﻧﻪ
‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻗـﻨﺎری
‫ﺗﻮی ﺑﻐﺾ آواز ﺑﺨﻮﻧﻪ
‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ
‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﻗﻨﺎری ﻣﻴﺸﻢ
‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﻳﻪﻫﺎﺷﻢ
‫ﻣـﻴﮕﻪ ﻣﻴﺨـﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
‫ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎره
‫ﺗﻮی آﺳـﻤﻮن ﻧﺒﺎﺷﻪ
‫ﻳﺎ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ
‫ﻋﻄﺮ ﻳـﺎد ﺗﻮ ﻧـﭙﺎﺷﻪ
‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ
‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﺳﺘﺎره ﻣﻴﺸﻢ
‫ﻛﻪ ﺗـﻮ ﻫـﻔﺘﺎ آﺳﻤـﻮﻧﻢ
‫ﻧﻤﻲﺧﻮام ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﻢ

♬=====shatotmusic.ir====♬

لذت ببرید

پخش آنلاین موزیک
دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320
دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید

  • ناشناس 26 دسامبر 2021

    عالی من عاشق این اهنگ

  • ناشناس گفت 30 دسامبر 2021

    علییییییییییییییییییییی