من و مزرعه یه عمره چشم به راه یه بهاریم

دانلود آهنگ من و مزرعه یه عمره چشم به راه یه بهاریم در شاتوت موزیک

امروز یک آهنگ فوق العاده عالی برای شما آماده کردیم

متن آهنگ

♫=====shatotmusic.ir====♫

ﻣﻦ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻪ ﻋﻤﺮه
‫ﭼـﺸﻢ ﺑﺮاهِ ﻳﻪ ﺑـﻬﺎرﻳﻢ
‫زﻳـﺮ ﺷـﻼق زﻣـﺴﺘـﻮن
‫ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ رو ﻣﻲﺷﻤﺎرﻳﻢ
‫ﺗﻮی اﻳﻦ ﺷﺐ ﻏﻴﺮ ﮔﺮﻳﻪ
‫ﻛـﺎر دﻳـﮕـﻪای ﻧـﺪارﻳـﻢ
‫ﻫﺮﻛﻲ ﺧﻮاﺑﻪ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
‫ﻣﺎ ﺑـﻪ ﺑـﻴـﺪاری دﭼـﺎرﻳـﻢ
‫ﻣﻦِ اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪی ﺧﺸﻚ
‫ﺗـﺸﻨﻪی ﺑﺬرِ دوﺑـﺎرﺳﺖ
‫ﺷـﺐ ﭘـﺮ از ﺣﻀﻮرِ ﺗﻠﺦ
‫ﺟـﺎی ﺧـﺎﻟﻲ ﺳـﺘﺎرﺳﺖ
‫ﻣﺰرﻋﻪ دزدﻳﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﻓـﺮدا ﻣـﻴـﻼد ﺑـﻬﺎره
دﻳﮕﻪ اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺮﮔﺰ
‫ﺗـﺮﺳﻲ از ﺧﺰون ﻧﺪاره
‫ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫اﻳـﻨـﺠﺎ ﻧـﻔﺲ ﻏـﻨـﻴﻤﺘﻪ
‫ﺗﻮی ﺳﻜﻮت ﻣﺰرﻋﻪ
‫ﺻﺪای ﺗـﻮ ﻳﻪ ﻧﻌﻤﺘﻪ
‫ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫ﻣﻦ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻪ ﻋﻤﺮه
‫ﭼـﺸﻢ ﺑﺮاهِ ﻳﻪ ﺑـﻬﺎرﻳﻢ
‫زﻳـﺮ ﺷـﻼق زﻣـﺴﺘـﻮن
‫ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ رو ﻣﻲﺷﻤﺎرﻳﻢ

♬=====shatotmusic.ir====♬

لذت ببرید

پخش آنلاین موزیک
دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320
دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید